میدان وردگ: یک تن پولیس در مرکز کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس پوسته سرپای درمنطقه فولادخان مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس پوسته سرپای درمنطقه فولادخان مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.