میدان وردگ: یک تن اربکی در میدان شهر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برملیشه های اربکی درمنطقه قلعه باشی مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ با درازکوف حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی  که باشنده ولسوالی سروبی کابل بود، کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برملیشه های اربکی درمنطقه قلعه باشی مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ با درازکوف حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی  که باشنده ولسوالی سروبی کابل بود، کشته شد.