میدان وردگ: یک تن اربکی در میدان شهر زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه ده افغانان مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی شریر(اسلمی) که کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن نیز بود، مرگبار زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه ده افغانان مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی شریر(اسلمی) که کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن نیز بود، مرگبار زخمی گردید.