میدان وردگ: یک تانگ دشمن درنرخ تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  کاروان  اکمالاتی دشمن را درمنطقه اندر ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند. انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  کاروان  اکمالاتی دشمن را درمنطقه اندر ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند.

انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.