میدان وردگ: یک تانگ دشمن درمربوطات میدان شار شکار ماین گردید

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه فولادخانه مربوطات میدان شار مرکز ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید. انفجار دیروز انجام یافت که دراثران تانگ تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه فولادخانه مربوطات میدان شار مرکز ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار دیروز انجام یافت که دراثران تانگ تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.