میدان وردگ: یک تانگ در چک نابود و۴ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه خوسا چینه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران تانگ کاملا نابود گردید و۴ عسکر دران کشته شدند.

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه خوسا چینه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران تانگ کاملا نابود گردید و۴ عسکر دران کشته شدند.