میدان وردگ: یک تانگ در جلریز نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه اسماعیل خیل ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ یک تانگ پولیس مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه اسماعیل خیل ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ یک تانگ پولیس مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروزصورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.