میدان وردگ: یک تانگ در جغتو نابود وبه دشمن تلفات وارد گردید

به اساس خبر، ماین درمنطقه غاشی ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ یک تانگ کاروان دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وسرنشینان آن که تعدا آنان معلوم نیست همه کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه غاشی ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ یک تانگ کاروان دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وسرنشینان آن که تعدا آنان معلوم نیست همه کشته وزخمی شدند.