میدان وردگ: یک باب مدرسه در چک افتتاح گردید

بر اساس خبر، یک باب مدرسه دینی ویک محراب مسجد  درقریه خلیلی ولسوالی چک ولایت میدان وردگ افتتاح گردید. این مراکز دینی روز جمعه به مساعدت یک تن تجار ملی بنام سیدرحمن احمدی اعمار وطی یک مراسم بروی شاگردان ونماز گذاران افتتاح گردید.

بر اساس خبر، یک باب مدرسه دینی ویک محراب مسجد  درقریه خلیلی ولسوالی چک ولایت میدان وردگ افتتاح گردید.

این مراکز دینی روز جمعه به مساعدت یک تن تجار ملی بنام سیدرحمن احمدی اعمار وطی یک مراسم بروی شاگردان ونماز گذاران افتتاح گردید.