میدان وردگ: چندین پوسته دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر چندین پوسته دشمن درمنطقه دورانخیل، نورخیل و سر اومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله حوالیس دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر چندین پوسته دشمن درمنطقه دورانخیل، نورخیل و سر اومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله حوالیس دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.