میدان وردگ: ولسوالی چک با تمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب با یکجا شدن ۳۹ تن پولیس وضربتی ها ولسوالی چک ولایت میدان وردگ را با تمام ملحقات اش تصرف شدند ودرجریان درگیری مدیر امنیت کشته شد وبیشتر از صد میل سلاح سبک وسنگین وابزار نظامی بدست ماجهدین افتاده است. همچنان ساعت ۱۱ بجه دیشب یک پوسته پولیس اداره […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب با یکجا شدن ۳۹ تن پولیس وضربتی ها ولسوالی چک ولایت میدان وردگ را با تمام ملحقات اش تصرف شدند ودرجریان درگیری مدیر امنیت کشته شد وبیشتر از صد میل سلاح سبک وسنگین وابزار نظامی بدست ماجهدین افتاده است.
همچنان ساعت ۱۱ بجه دیشب یک پوسته پولیس اداره مزدور در ولسوالی بند چک تخلیه گردید وبه آتش کشیده شد.
ودرجریان درگیر ی ۴ تن پولیس کشته وزخمی شدند و۳ میل کلاشینکوف ویک میل ثقیل ویک نارنجک ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.