میدان وردگ: ولسوالی جلریز کاملا فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ را بعد از چند روز محاصره شدید فتح کردند. عساکر مستقر در ولسوالی وقومندانی امنیه با تمام تجهیزات ووسائل شان با مجاهدین پیوستند وولسوالی کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ را بعد از چند روز محاصره شدید فتح کردند.
عساکر مستقر در ولسوالی وقومندانی امنیه با تمام تجهیزات ووسائل شان با مجاهدین پیوستند وولسوالی کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.