میدان وردگ: مقر ولسوالی چک وپوسته های ماحول آن مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی چک وپوسته های ماحول آن در ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت، نبرد تا۶ شام ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی چک وپوسته های ماحول آن در ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت، نبرد تا۶ شام ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.