میدان وردگ: مقر ولسوالی جلگه وپوسته ماحول آن مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، بر مقر ولسوالی جلگه وپوسته های ماحول آن در میدان وردگ مورد حمله قرارگرفت. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، بر مقر ولسوالی جلگه وپوسته های ماحول آن در میدان وردگ مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.