میدان وردگ: مراکز وپوسته های دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه عساکر مزدور درمنطقه عبدالمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۶ شام دیروزصورت گرفت . همچنان ساعت ۷ شام دیروز درمنطقه سلطان خیل بر مراکز دشمن نیز حمله راکتی انجام یافتکه دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه عساکر مزدور درمنطقه عبدالمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۶ شام دیروزصورت گرفت .

همچنان ساعت ۷ شام دیروز درمنطقه سلطان خیل بر مراکز دشمن نیز حمله راکتی انجام یافتکه دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

خبرمیگوید که ساعت ۱۲ بجه دیشب درمنطقه ملیخیل آن ولسوالی بر پوسته دشمن نیز حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.