میدان وردگ: قرارگاه عساکر اجیر درنرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر قرارگاه عساکر اجیر درمربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر قرارگاه عساکر اجیر درمربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.