میدان وردگ: عساکر وپوسته های دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته های دشمن درمنطقه میان نورخیل ودروانخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت۷ صبح امروز با دهشکه صورت گرفت که در اثران، یک عسکر کشته وشمار زیادی دیگرزخمی شدند. همچنان ساعت ۲ بعد ازظهر امروز درمنطقه علیشه نیز بر عساکردشمن حمله […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته های دشمن درمنطقه میان نورخیل ودروانخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت۷ صبح امروز با دهشکه صورت گرفت که در اثران، یک عسکر کشته وشمار زیادی دیگرزخمی شدند.

همچنان ساعت ۲ بعد ازظهر امروز درمنطقه علیشه نیز بر عساکردشمن حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

 

همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز بر پوسته های دشمن درمنطقه تتنگ مربوطات بکسمند آن ولسوالی نیز حمله تاکتیکی صورت گرفت و۳ عسکر مزدور کشته شدند.

خبرمیگوید که بعدا دیگر عساکر کمکی وارد محل شدند که با انان نیز نبرد صورت گرفت اما دقیقا رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.