میدان وردگ: عساکر وحشی در نرخ، ۷ طفل را شهید وزخمی نمودند

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور درسلسله جنایات وحشیانه شان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ به مردم بی دفاع ملکی تلفات سنگینی وارد نمودند. این وحشی ها حوالی دیشب قریه های( خسرو وخانجانخیل ) آن ولسوالی را تحت آتش توپخانه وهاوان قرار دادند که در نتیجه آن، ۳ طفل معصوم را شهید و۴ تن […]

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور درسلسله جنایات وحشیانه شان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ به مردم بی دفاع ملکی تلفات سنگینی وارد نمودند.

این وحشی ها حوالی دیشب قریه های( خسرو وخانجانخیل ) آن ولسوالی را تحت آتش توپخانه وهاوان قرار دادند که در نتیجه آن، ۳ طفل معصوم را شهید و۴ تن دیگر را زخمی نمودند.

ومیتوانید اسامی قربانیان این حادثه را در لیست ذیل مشاهده نماید :

۱ ـــشهیدان

۱ ــــ   ۱ طفل شهید شده عتیق الله باشنده قریه خسرو.

۲ ـــ۱ طفل شهید شده فرزند شیرعلی باشنده قریه خانجانخیل

۳  ـــ ۱  طفل شهید شده فرزند حکیم باشنده قریه خانجان خیل

۲ ـــ مجروحین

۱ ـ ۱ فرزند حکیم باشنده قریه خانجانخیل.

۲ ـ ۱ تن فرزند شیرعلی باشنده خانجانخیل.

۳ ـ ۲ تن فرزندان وریشمین باشنده گان قریه خانجانخیل.

وعساکردشمن با انجام این جنایت بار خانواده های زیادی را در گلیم ماتن نشاند.