میدان وردگ: عساکر اجیر یک تن کوچی را درچک شهید کردند

براساس خبر، ظهردیروز عساکرجنایتکار اداره مزدر یک تن کوچی را درمنطقه امبوخاک مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ، قصدآ با ضرب گلوله شهید کردند.

براساس خبر، ظهردیروز عساکرجنایتکار اداره مزدر یک تن کوچی را درمنطقه امبوخاک مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ، قصدآ با ضرب گلوله شهید کردند.