میدان وردگ: عساکردشمن در سیداباد وجغتو از ۲ پوسته فرار کردند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان عساکرمزدور درمنطقه عبدالمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است. همچنان دشمن جبون از دو پوسته مهم که یک […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان عساکرمزدور درمنطقه عبدالمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

همچنان دشمن جبون از دو پوسته مهم که یک آن در همین منطقه وپوسته دیگرآن در ولسوالی جغتو منطقه مردله موقعیت داشت، فرار کردند.

خبرمیگوید که این پوسته ها در مسیر شاهراه ها ایجاد شده بود وهمواره تحت حملات مجاهدین قرار میگرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد میگردید که دیروز عساکردشمن پوسته های متذکره را رها کرده  فرار نمودند.

همچنان یک تانگ دشمن درمنطقه مردله شکار ماین گردید وکاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.