میدان وردگ: عساکردشمن درنرخ مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه دورانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده، اما رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه دورانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده، اما رقم ان به دست نه امده است.