میدان وردگ: دشمن وحشی طی یک چاپه بمردم قریه وحشت زیادی انجام دادند

بر اساس خبر, عساکر قطعه صفریک اجرتی دشمن در منطقه ده افغانان وابراهیم خیل مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ بالای خانه های مردم عامه وحشیانه چاپه زدند. این وحشت بالای قریه های بلال خیل, زنگیان, نسوزی واول خیل انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را بوسیله بم ها شکستند, ومردم را لت وکوب […]

بر اساس خبر, عساکر قطعه صفریک اجرتی دشمن در منطقه ده افغانان وابراهیم خیل مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ بالای خانه های مردم عامه وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت بالای قریه های بلال خیل, زنگیان, نسوزی واول خیل انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را بوسیله بم ها شکستند, ومردم را لت وکوب کردند وبمردم خسارات هنگف مالی وارد نمودند ودر قریه بلال خیل یک منزل را کاملا منهدم ساختند ودرپایان ۶ تن از باشنده گان محل را باخود بردند.