میدان وردگ: در حملات جداگانه, ۵ تن اجیر داخلی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, ماین درمنطقه هزاره ها واقع ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد ویک عسکرمزدور کشته شد. درولسوالی نرخ تپه مهدی نیز یک عسکر پوسته دشمن بوسیله درازکوف کشته شد. همچنان یک تن اجیر داخلی عساکر پوسته دفاعی قرارگاه دورانی نیز بهلاکت رسید. همچنان در پوسته فامیلی ها مربوطات مرکز […]

بر اساس خبر, ماین درمنطقه هزاره ها واقع ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد ویک عسکرمزدور کشته شد.
درولسوالی نرخ تپه مهدی نیز یک عسکر پوسته دشمن بوسیله درازکوف کشته شد.
همچنان یک تن اجیر داخلی عساکر پوسته دفاعی قرارگاه دورانی نیز بهلاکت رسید.
همچنان در پوسته فامیلی ها مربوطات مرکز ان ولایت یک عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.