میدان وردگ: در اثر ۲ انفجار جداگانه درسیداباد، ۳ عسکر کشته شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه اوتریو ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته شدند. همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز درهمین منطقه عساکر پیاده دشمن نیز هدف انفجار دومی قرار گرفتند وجان یک عسکر مزدور را گرفت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه اوتریو ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته شدند.

همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز درهمین منطقه عساکر پیاده دشمن نیز هدف انفجار دومی قرار گرفتند وجان یک عسکر مزدور را گرفت.