میدان وردگ: دریک چاپه عساکرمشترک دشمن درمیدان شهر, یک مسجد و۵ منزل منهدم و۹ واسطه نقلیه حریق گردید

بر اساس خبر, عساکر اشغالگر امریکایی با مزدوران داخلی شان در منطقه ممی خیل چاربند مربوطات مرکز ولایت میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ وحشیانه چاپه زدند. این وحشت ساعت ۱۱ بجه پری شب با حمایت قوای هوایی انجام یافت وخانه های مردم را بمباران کردند وتا صبح مردم آن منطقه را اذیت وآزار کردند […]

بر اساس خبر, عساکر اشغالگر امریکایی با مزدوران داخلی شان در منطقه ممی خیل چاربند مربوطات مرکز ولایت میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت ساعت ۱۱ بجه پری شب با حمایت قوای هوایی انجام یافت وخانه های مردم را بمباران کردند وتا صبح مردم آن منطقه را اذیت وآزار کردند و۵ منزل ویک محراب مسجد را کاملا منهدم ساختند و۹ عراده وسائط شخصی مردم را به آتش کشیدند ویک تن مالک شورم موتر ها را با یک خانم و۲ تن دیگر زخمی شدند.