میدان وردگ: درحمله بریک پوسته در جلگه، یک عسکر بهلاکت رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دفاعی ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وشمارزیاد دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دفاعی ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وشمارزیاد دیگر زخمی شدند.