میدان وردگ: دراثر ۲ انفجار جداگانه در میدان شهر، ۵ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه چهل متره مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ  کارمندان به اصطلاح امنیت ملی را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن جاسوس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز یک رینجر به اصطلاح نظم عامه پولیس نیز شکار ماین […]

به اساس خبر، ماین درمنطقه چهل متره مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ  کارمندان به اصطلاح امنیت ملی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن جاسوس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز یک رینجر به اصطلاح نظم عامه پولیس نیز شکار ماین گردید که دراثران، رینجر نابود گردید و۲ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.