میدان وردگ: دراثر حمله درون دشمن در نرخ, ۲ تانگ غنیمتی تخریب گردید

بر اساس خبر, طیارات درون دشمن در نزدیک قریه بادام ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ برآن ۲ تانگ غنیمتی مجاهدین حمله کردند که دریک محل پارک شده بود. حمله درون دیشب انجام یافت که دراثران هردو تانگ آتش گرفت اما لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۱۱

بر اساس خبر, طیارات درون دشمن در نزدیک قریه بادام ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ برآن ۲ تانگ غنیمتی مجاهدین حمله کردند که دریک محل پارک شده بود.
حمله درون دیشب انجام یافت که دراثران هردو تانگ آتش گرفت اما لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۱۱