میدان وردگ: دراثر حملات جداگانه, 3 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی ولسوالی وساختمان ولسوالی محاصره شده چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گشت. همچنان ساعت یک ظهر در منطقه زرنی ولسوالی سیداباد بر پوسته دیگر دشمن حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات نیز وارد گردید اما رقم آن به […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی ولسوالی وساختمان ولسوالی محاصره شده چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گشت.
همچنان ساعت یک ظهر در منطقه زرنی ولسوالی سیداباد بر پوسته دیگر دشمن حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات نیز وارد گردید اما رقم آن به دست نه آمده است.
وساعت 3 بعد ازظهر درمنطقه فامیلی ها مربوطات مرکز این ولایت, عساکر پیاده دشمن هدف ماین قرارگرفتند و2 عسکردشمن جابجا کشته شدند.
وساعت 9 صبح درمنطقه بندچک در قریه سپینه خاوره امبوخاک درنزدیک پوسته یک افسر اردوی مزدور بوسیله درانوف کشته شد.
‏28‏/04‏/2021