میدان وردگ: دراثریک انفجار در چک، ۳ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه دورانخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ عساکر مزدور را هدف قرار داد انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه دورانخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ عساکر مزدور را هدف قرار داد

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.