میدان وردگ: دراثریک انفجار در سیدآباد، ۲ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ عساکر اداره مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ عساکر اداره مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.