میدان وردگ: دراثرحمله بریک پوسته در جلگه، ۱ عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته اردوی مزدور درنزدیک ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وشمار دیگر زخمی شدند اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته اردوی مزدور درنزدیک ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وشمار دیگر زخمی شدند اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.