میدان وردگ: حمله بریک چندین پوسته دشمن در چک

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درو لسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۶ عصر دیروز درمنطقه دورانخیل ونورخیل واومنه صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درو لسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۶ عصر دیروز درمنطقه دورانخیل ونورخیل واومنه صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.