میدان وردگ: بیس مهم دشمن در جلریز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن درمنطقه خواجه محمد ولی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آ به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس مهم دشمن درمنطقه خواجه محمد ولی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آ به دست نه امده است.