میدان وردگ: بیز مهم دشت توپ درسیداباد بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک بیز بزرگ ومهم دشمن را در دشت توپ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ تصرف شدند. این بیز ساعت۱۲ ظهر دیروز بدست مجاهدین افتاد وعساکرمستقر درآن, پای به فرار نهادند. خبرمیگوید که دراین بیز ۷۶ عراده رینجر, ۴۳ تانگ, ۱۳ عراده موتر نوع امبولانس, ۳ عراده موتر جرکن, یک […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک بیز بزرگ ومهم دشمن را در دشت توپ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ تصرف شدند.
این بیز ساعت۱۲ ظهر دیروز بدست مجاهدین افتاد وعساکرمستقر درآن, پای به فرار نهادند.
خبرمیگوید که دراین بیز ۷۶ عراده رینجر, ۴۳ تانگ, ۱۳ عراده موتر نوع امبولانس, ۳ عراده موتر جرکن, یک تانگ ضربتی, یک عراده موتر کرولا, ۴۵ عراده موتر کاماز, ۴ عراده موتر سایکل ۴ تیره, ۲۴ میل ایم شانزده, ۳ میل این فور, یک میل دهشکه ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.
واکنون بیز کاملا از لوث وجود دشمن تصفیه وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۵