میدان وردگ: بر کاروان پولیس در میدان شهر حمله صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان پولیس درمنطقه چهارقلعه پائین مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان پولیس درمنطقه چهارقلعه پائین مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.