میدان وردگ: برمقر ولسوالی چک وپوسته های امنیتی ان حملات جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی چک ولایت میدان وردگ وپوسته های ماحول آن ودرمنطقه علشی، مدو، نورخیل، دورانخیل وبکسمند بالای مراکز دشمن حملات گستردۀ انجام دادند. حملات ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت ودر تمامی مناطق یاد شده نبرد هنوز به شدت ادامه دارد […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی چک ولایت میدان وردگ وپوسته های ماحول آن ودرمنطقه علشی، مدو، نورخیل، دورانخیل وبکسمند بالای مراکز دشمن حملات گستردۀ انجام دادند.

حملات ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت ودر تمامی مناطق یاد شده نبرد هنوز به شدت ادامه دارد وعساکر دشمن درمراکز شان درحال محاصره هستند.

همچنان درمنطقه دورانخیل یک تانگ دشمن شکار ماین گردید که دراثران، تانگ نابود گشته و۶ عسکر مزدور دران جابجا کشته شدند.

خبرمیگوید بعدا دیگر عساکردشمن که قربانیان انفجار اول را انتقال میدادند، انفجار دومی صورت گرفت  وبه آنان تلفات سنگین وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.