میدان وردگ: با ۱۶۴۷ بی بضاعت در جلگه مساعدت صورت گرفت

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون موسیسات امارت اسلامی در بازار میران ولسوالی مفتوحه جلگه ( دایمیرداد) ولایت میدان وردگ با ۱۶۴۷ خانواده بی بضاعت مواد خورکی مساعدت نمودند. این پکیج های مساعدت شامل دو بوجی آرد, ۹ کیلو دال و۱۰ لیتر روغن بود. خبرمیگوید که مردم منطقه از توزیع این مساعدت از مسئولین امارت اسلامی […]

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون موسیسات امارت اسلامی در بازار میران ولسوالی مفتوحه جلگه ( دایمیرداد) ولایت میدان وردگ با ۱۶۴۷ خانواده بی بضاعت مواد خورکی مساعدت نمودند.
این پکیج های مساعدت شامل دو بوجی آرد, ۹ کیلو دال و۱۰ لیتر روغن بود.
خبرمیگوید که مردم منطقه از توزیع این مساعدت از مسئولین امارت اسلامی اظهار امتنان نمودند واز مسئولین خواستند تا در مورد مساعدت های بییشتر بالای مردم مستحق وبی بضاعت این ولسوالی توجه بیشتر نمایند.