میدان وردگ: بالای عساکردشمن در نرخ حمله صورت گرفت و3 عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برَآنعده عساکر اداره مزدور  در منطقه دورانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند که از قرارگاه شان بیرون آمده بودند. حمله دیروز  صورت گرفت و2 عسکردشمن کشته وزخمی شدند ونبرد با فرار عساکردشمن پایان یافت. همچنان در برپوسته چوی کلان  در مرکز، یک عسکرمزدور بوسیله سلاح درازنوف کشته […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برَآنعده عساکر اداره مزدور  در منطقه دورانی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند که از قرارگاه شان بیرون آمده بودند.

حمله دیروز  صورت گرفت و2 عسکردشمن کشته وزخمی شدند ونبرد با فرار عساکردشمن پایان یافت.

همچنان در برپوسته چوی کلان  در مرکز، یک عسکرمزدور بوسیله سلاح درازنوف کشته شد.