میدان وردگ: بالای دشمن حملات انجام یافت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند. حمله بوسیله هاوان دیروز انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید. در دوراهی تنگی وسالار ولسوالی سیداباد بر پوسته عساکر اداره مزدور حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. ودر مربوطات مرکز آن ولایت […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند.
حمله بوسیله هاوان دیروز انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید.
در دوراهی تنگی وسالار ولسوالی سیداباد بر پوسته عساکر اداره مزدور حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.
ودر مربوطات مرکز آن ولایت یک تانگ دشمن شکار ماین گردید وتانگ تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند
همچنان در پوسته کرچغ ولسوالی نرخ نیز با سلاح لیزری حمله صور گرفت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.
‏۲۰۲۱‏/۳‏/۲