میدان هوایی بگرام مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.