مهم: پکتیکا: 2 پوسته درسرحوضه فتح, بشمول قومندان 21 عسکرکشته,13 زخمی و5 تن دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه سلطانو ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا حملات گسترده انجام دادند. حملات دیشب بالای پوسته های متذکره وقوای کمکی دشمن صورت گرفت که دراثران 2 پوسته دشمن کاملا فتح گردید وبشمول قومندان (زمیندار) 21 عسکر واربکی در پوسته های وقوای کمکی دشمن کشته و13 تن دیگر زخمی شدند و5 عسکر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درمنطقه سلطانو ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا حملات گسترده انجام دادند.
حملات دیشب بالای پوسته های متذکره وقوای کمکی دشمن صورت گرفت که دراثران 2 پوسته دشمن کاملا فتح گردید وبشمول قومندان (زمیندار) 21 عسکر واربکی در پوسته های وقوای کمکی دشمن کشته و13 تن دیگر زخمی شدند و5 عسکر زنده دستگیر گردیدند.
خبرمیگوید در جریان نبرد, 4 میل پیکا, یک قبضه راکت, 5 میل کلاشینکوف, 4 میل تفنگ کارمولی, 4 میل نارنجک انداز, ویک مخابره ومقادیرزیاد مهمات وابزارنظامی بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.
قابل ذکر است که درجریان این فتوحات, ادعای دشمن درمورد شهادت وزخمی شدندن مجاهدین حقیقت ندارد.