مقر ولسوالی چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.