مقام رهبری امارت اسلامی به کمک با متضررین تلفات ملکی حکم نمود

به اساس حکم شماره ۱۳۵ مقام محترم رهبری در مورد کمک با متضررین تلفات ملکی، که به تاریخ ۲۲ جمادی الثانی صادر شد، به کمک با متضررین تلفات ملکی هدایت داده شده است. به اساس حکم مقام محترم رهبری، در هر بخش کشور از سوی هر کسی خدا نخواسته تلفات ملکی رخ بدهد، نخست آمار […]

به اساس حکم شماره ۱۳۵ مقام محترم رهبری در مورد کمک با متضررین تلفات ملکی، که به تاریخ ۲۲ جمادی الثانی صادر شد، به کمک با متضررین تلفات ملکی هدایت داده شده است.
به اساس حکم مقام محترم رهبری، در هر بخش کشور از سوی هر کسی خدا نخواسته تلفات ملکی رخ بدهد، نخست آمار شهدا و زخمیان به دقت بررسی می شود و پس از یقینی شدن، دست کمک داده می شود.
بنا بر این حکم، کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات امارت اسلامی مکلفیت دارد که برای شهید ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) افغانی و برای معالجه زخمی ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) افغانی کمک بکند.
همچنان کمیسیون نامبرده هموطنانی را که در رویدادها زخمی شده اند به کمیسیون صحی امارت اسلامی معرفی می کند، تا به نحوه خوب علاج و تداوی شوند.
در حکم مقام رهبری آمده است که هموطنان مظلوم و بی دفاع بر امارت اسلامی حق دارند و امید دارند که حتی الوسع به ضروریات آن ها رسیدگی نماید و همچنان امارت اسلامی به دعا و حمایت همیشگی آن ها نیاز دارد، لهذا باید کمک های یاد شده از روی اخلاص و نیت نیک انجام یابد.