مقامات تعلیمی حلقه شمال سمینار آموزشی را در ولایت بغلان برگزار کردند (راپور تصویری)

مسئولین معارف حلقه شمال علاوه بر نظارت اداره‌های آموزشی در برخی از ولسوالی‌های ولایت بغلان، جلسات مختلفی را با مدیران ادارات آموزشی مانند مدارس دینی، شعبه‌های حفظ، مدارس دهاتی و مکاتب این ولسوالی‌ها برگزار کردند. علاوه بر این جلسات، یک سمینار تعلیمی و تربیوی سه روزه برای همه مسئولان تعلیم و تربیه این‌ ولایت، به […]

مسئولین معارف حلقه شمال علاوه بر نظارت اداره‌های آموزشی در برخی از ولسوالی‌های ولایت بغلان، جلسات مختلفی را با مدیران ادارات آموزشی مانند مدارس دینی، شعبه‌های حفظ، مدارس دهاتی و مکاتب این ولسوالی‌ها برگزار کردند.

علاوه بر این جلسات، یک سمینار تعلیمی و تربیوی سه روزه برای همه مسئولان تعلیم و تربیه این‌ ولایت، به ابتکار مولوی بسم الله نعمانی، مسئول تعلیم و تربیه حلقه مذکور و انجینر سعید، عضو و رئیس اداری این حلقه برگزار شد.
در این سمینار به شمول رئیس و معاون تعلیم و تربیه ولایت بغلان، کلیه مسئولان معارف ولسوالی‌ها حضور داشتند.

در این سمینار علمی موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند:

  • ۱- هدایات، دستورالعمل‌ها، طرزالعمل‌ها، مسئولیت‌های مقامات و سایر امور مربوط به سمینار.
  • ۲- اداره، مدیر، وظایف مدیر، مدیریت و مسئولیت آن، لایحه وظایف، طرزالعمل، پلان، برنامه دراز مدت، برنامه کوتاه‌مدت و غیره.
  • ۳ـ مطالب اداری مانند: مکتوب و محتوا، پیشنهاد، استعلام، کتاب صادرات، کتاب واردات، دفتر عواید، کتاب مصارف، کتاب اجناس و وسائط، کتاب معاینه، رسیدات، دفترچه ثبت‌نام طلاب، حاضری شاگردان و اساتید و سایر کتابهای رسمی از این قبیل.
  • ۴- کتاب‌ها و جداول مربوطه اداره تعلیم و تربیه مانند: کتاب ثبت مدارس دینی، دفتر ثبت شعبه‌های حفظ، دفتر ثبت مکاتب علوم‌ عصری، کتاب تعیینات، جداول ثبت نمره‌های امتحانات، جدول ثبت حافظان کل قرآن کریم، فورم داخله طلاب مدارس دینی و غیره‌.
  • ۵- طرزالعمل شعبه‌های حفظ، طرزالعمل مدرسه‌های دهاتی، طرزالعمل دارالایتام، طرزالعمل مکاتب عصری و طرزالعمل توزیع مبلغ فوق‌العاده و موارد دیگر…

این سمینار که سه روز به طول انجامید، تمام درسها و آجندای آن به پنج دسته تقسیم شده بودند:

  • ۱- امتحان گرفتن در ابتدا و انتهای سمینار.
  • ۲- کار کردن عملی شرکت کنندگان.
  • ۳- جهت تطبیق مواد اداری در سمینار، ساختن اداره با همکاری شرکت کنندگان و کار عملی در آن.
  • ۴- در جریان درس به شرکت کنندگان وقت تفریح نیز داده‌شد

سمینار مذکور با دعای یک تن از علمای جید به پایان رسید.