مسئولان تعلیم و تربیه حلقه شمال سمینار آموزشی و تربیوی را در ولایت تخار برگزار کردند (تصویری)

این سمینار آموزشی و تربیوی دو روزه در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از سوی مسئولان معارف حلقه شمال برای مسئول ولایتی معارف، کلیه مسئولان تعلیمی، معاونین و مدیران ولسوالی‌ها برگزار شد. سمینار مذکور جهت ارتقای ظرفیت کاری مسئولان تعلیم و تربیه و تنظیم بهتر کارهای اداری تشکیل شده بود که به شرکت کنندگان مباحثی همچون […]

این سمینار آموزشی و تربیوی دو روزه در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از سوی مسئولان معارف حلقه شمال برای مسئول ولایتی معارف، کلیه مسئولان تعلیمی، معاونین و مدیران ولسوالی‌ها برگزار شد.

سمینار مذکور جهت ارتقای ظرفیت کاری مسئولان تعلیم و تربیه و تنظیم بهتر کارهای اداری تشکیل شده بود که به شرکت کنندگان مباحثی همچون مسائل اداری،مدیریت، لایحه وظایف، ساختن پلان و تهیه گزارش تعریف و در مورد روش‌های ساخت و ساز آن توضیحات مفصل ارائه شد.

همچنان کلیه کتاب‌های رسمی و غیر رسمی اداری، جداول امتحان مشترک سالانه، دستورالعمل‌ها و رهنمودهای سمینار به طور کامل توضیح داده‌شد.

در ابتدای سمینار شرکت کنندگان از نظر سطح علمی و کارهای اداری‌شان مورد آزمایش قرار گرفتند، همچنان در پایان نیز همه شرکت کنندگان با دادن سوالاتی مانند امتحان، ارزیابی شدند تا معلوم شود که شرکت کنندگان چه مقدار اطلاعات و سود از سمینار کسب کرده اند.

طبق گزارش این سمینار با طلب دعا به پایان رسید.