محافظ شخصی قومندان عبدالرازق در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح، در حوزۀ ده شهر قندهار نزدیک کارتۀ معلمین، محافظ شخصی قومندان عبدالرازق به نام ” فضلی احمد ” در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا بقتل رسیده است . مجاهدین از نامبرده یک قبضه تفنگچه بغنیمت گرفته و بسلامت بمراکز شان باز […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح، در حوزۀ ده شهر قندهار نزدیک کارتۀ معلمین، محافظ شخصی قومندان عبدالرازق به نام ” فضلی احمد ” در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا بقتل رسیده است .

مجاهدین از نامبرده یک قبضه تفنگچه بغنیمت گرفته و بسلامت بمراکز شان باز گشته اند .

۲۰۱۶/۸/۲۶