مؤسس ملیشه های اربکی در فراه بقتل رسید

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک و نیم بعد ا زظهر، در منطقۀ چهار راهی دوم شهر فراه ، موسس و رئیس ملیشه های اربکی ( امیر عوض رئیس اربکی ها در کنسک ولسوالی بالابلوک ) مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است . […]

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک و نیم بعد ا زظهر، در منطقۀ چهار راهی دوم شهر فراه ، موسس و رئیس ملیشه های اربکی ( امیر عوض رئیس اربکی ها در کنسک ولسوالی بالابلوک ) مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

امیر عوض از ۱۵ سال گذشته به این سو ، در ادارۀ جاسوسی رژیم اجیر نیز کار می کرد و برای دشمن وظیفۀ جلب و جذب را نیز اجرا می کرد .

۲۰۱۶/۵/۱۸