لوگر:۴ تانگ دشمن درمرکز نابود و۱۴ جنگجوی دشمن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عسکر جنجگوی دشمن در قریه های پوچک, قلعه طاهر وسید حبیب الله مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز هنگامی صورت گرفت که والی نام نهاد اداره مزدور برای لوگر, قومندان امنیه, قومندان لوای چهارم وعساکر قطعه خاص برای افراز پوسته های جدید به […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عسکر جنجگوی دشمن در قریه های پوچک, قلعه طاهر وسید حبیب الله مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروز هنگامی صورت گرفت که والی نام نهاد اداره مزدور برای لوگر, قومندان امنیه, قومندان لوای چهارم وعساکر قطعه خاص برای افراز پوسته های جدید به منطقه قلعه سیدحبیب الله امده بودند که از چهارطرف مورد حمله قرار گرفتند ونبرد تا ۱۰ بجه شب ادامه یافت که درنتیجه آن, ۴ تانگ ویک عراده لودر دشمن بوسیله راکت وهشتاد دو نابود گردید ۱۴ عسکر وپولیس مزدور کشته و۸ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.
نبرد بعد فرار دشمن پایان یافت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۱