لوگر: ۸ عسکر مربوطات پل علم کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” برپوسته دیموغلان مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۵ عسکرکشته و۳ تن دیگرزخمی شدند. ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” برپوسته دیموغلان مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۵ عسکرکشته و۳ تن دیگرزخمی شدند.

ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.